Dịch vụ

Bảo vệ Ngân hàng

Bảo vệ hơn 300 chi nhánh ngân hàng VPBank trên toàn quốc

Bảo vệ Kho hàng

Bảo vệ kho hàng, kho tài sản bảo đảm

Áp tải, tiếp quỹ

Áp tải hàng hoá có giá trị cao, tiếp quỹ, áp tải giấy tờ có giá đi theo xe chuyên dụng

Bảo vệ Mục tiêu cố định

Bảo vệ các toà nhà, trụ sở làm việc

Bảo vệ yếu nhân

Bảo vệ cá nhân những người nổi tiếng, các lãnh đạo cấp cao, VVIP

Bảo vệ sự kiện

Bảo vệ an ninh trật tự cho các sự kiện

GET A CALL BACK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

How can we help? *

Latest news

Dịch vụ

Bảo vệ Ngân hàng

Bảo vệ hơn 300 chi nhánh ngân hàng VPBank trên toàn quốc

Bảo vệ Kho hàng

Bảo vệ kho hàng, kho tài sản bảo đảm

Áp tải, tiếp quỹ

Áp tải hàng hoá có giá trị cao, tiếp quỹ, áp tải giấy tờ có giá đi theo xe chuyên dụng

Bảo vệ Mục tiêu cố định

Bảo vệ các toà nhà, trụ sở làm việc

Bảo vệ yếu nhân

Bảo vệ cá nhân những người nổi tiếng, các lãnh đạo cấp cao, VVIP

Bảo vệ sự kiện

Bảo vệ an ninh trật tự cho các sự kiện

GET A CALL BACK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

How can we help? *

Latest news